Skip to main content

Resevillkor

ANMÄLAN

Fakturan på din beställda resa ska betalas senast 21 dagar innan avresa. Observera att anmälan är bindande så snart den muntliga eller skriftliga anmälan är gjord. På bekräftelsen finns angivet resans namn, avreseort och tid. Var god kontrollera att dessa uppgifter stämmer.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

1-dagarsresor och 2-dagars teaterresor 200: -, för 3 och flerdagarsresor 500: –

Ullared och Puttgarden, samt dagsresor 100:-

  1. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, med intyg men utan att få tillbaka erlagt avbeställningsskydd
  2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
  3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande, och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
  4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd, och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap

SLUTLIKVID

Om inte annat anges erläggs slutlikviden senast 21 dagar före avresan med det från oss bifogade inbetalningskortet/fakturan

ENTRÉAVGIFTER OCH MÅLTIDSDRYCKER

Dessa är normalt inte inkluderade i resans pris.

AVBESTÄLLNING BUSSRESA

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

  • Avbeställningskostnaden är alltid lägst 300 kronor.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresan, erlägges 25% av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 72 timmar före avresan, erlägges 50% av resans pris.
  • Sker avbeställning inom 72 timmar före avresan erlägges hela resans pris.

För endagsturer, förutom teaterresor, gäller att vid avbeställning senare än 10 dagar före avresan erlägges 50% av resans pris.

På våra endagars shoppingresor gäller avbokning fem vardagar innan resedagen. Senare avbokning – full betalning.

OBS! På teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för inköpta biljetter och hotellrum som inte går att avboka eller sälja vidare.

AVBESTÄLLNING FLYGRESA 

Avbokning tidigare än 40 dagar före avresa = 10% av resans pris i  avbokningsavgift.
Avbokning 40-0 dagar före avresa 100 % av resans pris.

Skatter och avgifter för flyg återbetalas aldrig. .

INSTÄLLD RESA

Om resan måste ställas in på grund av för få resenärer meddelas detta senast tre veckor före avresan vid flerdagsresor och vid endagsresor senast en vecka i förtid.

RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Vi reserverar oss för att resan kan vara fullbokad av olika anledningar, problem med bokningssystemet, hemsidan eller att flera bokar på samma resa under helgdagar som gör att den blir fullbokad.

FLYGRESA

Kontrollera att stavning av ditt tilltalsnamn och efternamn på bokningsbekräftelsen är densamma som i ditt pass – det ligger på resenärens ansvar att detta är helt korrekt. Flygbolaget tar betalt för namnändring, ändring av stavning eller överlåtelse och kostnaden debiteras dig vid ev ändringar. 1 - 2 veckor före avresa skickar vi ut information om flygresan samt flygbekräftelse (biljett). Vi reserverar oss för ändringar av flygtider, flygskatt och flygbolag. Ev ändringar av flygtider kan innebära att resans program måste justeras. Reseledaren möter upp vid ankomst till destinationen.

VALUTAFÖRÄNDRINGAR

Vi reserverar oss för eventuella valutahöjningar/tillägg som tillkommer på resans pris

Administrativa avgifter

Administrativa avgifter kan förekomma, såsom avbokningsavgifter

Bränsletillägg

Vi reserverar oss för eventuella bränsletillägg

Hälsokrav att delta på resan

Oavsett om man reser på en resa med buss eller flyg ska man kunna gå till och från sevärdheter på egen hand. Man måste också klara av att bära sitt bagage till/från hotell och till/från transportmedel. Vår personal bär ej!

Pass och försäkringar

På resor inom Norden gäller passfrihet, för nordiska medborgare. Vid resor inom övriga Europa skall ett giltigt pass medtagas. På resor till länder utanför Europeiska unionen måste passet vara giltigt minst sex månader efter utresa. Här är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är helt. Sjukvårdsbesök utomlands underlättas av EU-kort från Försäkringskassan samt information om egen reseförsäkring. Det är varje resenärs egenansvar att kontrollera aktuella bestämmelser som gäller i landet/landen vi besöker och att skaffa nödvändig dokumentation som ev. krävs för att genomföra resan. 

Bagageregler bussresa

Bagaget får maximalt omfatta en resväska (max 20 kg) och ett litet handbagage per person. Som resenär ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummet. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in i bussen vid avfärd

 

Fritextsökning