Skip to main content

Resevillkor

ANMÄLAN

Fakturan på din beställda resa ska betalas senast 21 dagar innan avresa. Observera att anmälan är bindande så snart den muntliga eller skriftliga anmälan är gjord. På bekräftelsen finns angivet resans namn, avreseort och tid. Var god kontrollera att dessa uppgifter stämmer.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

1-dagarsresor och 2-dagars teaterresor 200: -, för 3 och flerdagarsresor 500: –

Ullared och Puttgarden, samt dagsresor 100:-

  1. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, med intyg men utan att få tillbaka erlagt avbeställningsskydd
  2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
  3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande, och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
  4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd, och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap

SLUTLIKVID

Om inte annat anges erläggs slutlikviden senast 21 dagar före avresan med det från oss bifogade inbetalningskortet/fakturan

ENTRÉAVGIFTER OCH MÅLTIDSDRYCKER

Dessa är normalt inte inkluderade i resans pris.

AVBESTÄLLNING

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

  • Avbeställningskostnaden är alltid lägst 300 kronor.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresan, erlägges 25% av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 72 timmar före avresan, erlägges 50% av resans pris.
  • Sker avbeställning inom 72 timmar före avresan erlägges hela resans pris.

För endagsturer, förutom teaterresor, gäller att vid avbeställning senare än 10 dagar före avresan erlägges 50% av resans pris.

På våra endagars shoppingresor gäller avbokning fem vardagar innan resedagen. Senare avbokning – full betalning.

OBS! På teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för inköpta biljetter och hotellrum som inte går att avboka eller sälja vidare.

INSTÄLLD RESA

Om resan måste ställas in på grund av för få resenärer meddelas detta senast tre veckor före avresan vid flerdagsresor och vid endagsresor senast en vecka i förtid.

RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

Vi reserverar oss för att resan kan vara fullbokad av olika anledningar, problem med bokningssystemet, hemsidan eller att flera bokar på samma resa under helgdagar som gör att den blir fullbokad.

VALUTAFÖRÄNDRINGAR

Vi reserverar oss för eventuella valutahöjningar/tillägg som tillkommer på resans pris

Administrativa avgifter

Administrativa avgifter kan förekomma, såsom avbokningsavgifter

Bränsletillägg

Vi reserverar oss för eventuella bränsletillägg

Fritextsökning